Výhody rozhodčího řízení

RYCHLOST
• jsme schopni rozhodnout spor ve zkráceném řízení již do 1 měsíce od podání žaloby

EFEKTIVNOST
• proti rozhodnutí v zásadě není přípustné odvolání a strany tak nemohou uměle protahovat řízení na roky jako je tomu u klasického soudního řízení.

ÚSPORNOST
• rozhodčí řízení je v závislosti na hodnotě sporu až o polovinu levnější než soudní řízení

NEFORMÁLNOST
• rozhodčí řízení probíhá především v písemné formě a na základě stručných a přehledných procesních pravidel

OKAMŽITÁ VYKONATELNOST
• rozhodčí nález je exekučním titulem s okamžitou možností vést výkon rozhodnutí na dlužníka

Česká online kasina učinila velkolepý průlom v zábavném světě online hazardních her. Jsou jich tisíce a každé má svůj vlastní design, poskytovatele herního softwaru, jackpoty, bonusy a soutěže. Jak se v této rozmanitosti orientovat, jak si vybrat to správné kasino, kasino, které se nám líbí, do kterého je snadný a příjemný přístup, kasino, které nabízí opravdu atraktivní bonusy, opravdu spolehlivé kasino s bezvadným zákaznickým servisem a nejlépe kasino v českém jazyce?

Výhody rozhodčího řízení

Nezaplatil Vám odběratel, klient či smluvní partner?

Chcete se vyhnout zdlouhavým a finančně nákladným soudním sporům a přesto se efektivně domoci svých nároků?

Chcete rychle a efektivně řešit spory o zaplacení faktur?

Chcete se uhrazení svých pohledávek dočkat ještě předtím, než Vám začne jejich množství komplikovat podnikání?

Potom využijte výhod rozhodčího řízení a služeb naší Rozhodčí společnosti!

Rozhodčí řízení (arbitráž) je zákonem uznávanou alternativou pro řízení před obecnými soudy, jehož výsledkem je rozhodčí nález, listina, která svým charakterem, obsahem a účinky odpovídá konečnému rozsudku vydaném obecnými „státními“ soudy. Rozhodčí nález se okamžikem doručení účastníkům řízení stává exekučním titulem, na základě kterého může úspěšná strana vést výkon rozhodnutí na majetek dlužníka již do 1 měsíce od podání žaloby ve 137 zemích světa.

Příběhy o podvodech s hracími automaty online mohou být skutečné. Bohužel existují stránky, jejichž jediným cílem je podvést hráče, často prostřednictvím hracích automatů - blokují výherní kombinace na online hracích automatech, způsobují zákazníkům ztrátu výher a vytvářejí "potíže" při autorizaci výběru z jejich účtu. S kasinem s českou licencí se tomu vyhnete.

Spory jsou rozhodovány nestrannými, kvalifikovanými a odborně a morálně způsobilými právníky specializujícími se na oblast obchodního a občanského práva, kteří jsou povinni rozhodovat dle zásad spravedlnosti a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Základní podmínkou pro řešení sporu v rozhodčím řízení  je písemná rozhodčí doložka ve vaší smlouvě či obchodních podmínkách, jejíž znění naleznete zde. S vhodným umístěním rozhodčí doložky ve Vašich smluvních dokumentech Vám rádi poradíme na telefonních číslech, případně Vám nabízíme osobní konzultace přímo ve Vaší kanceláři včetně komplexního posouzení všech Vašich smluvních dokumentů, které používáte v obchodním styku a v rámci svého podnikání.

Je pravda, že většina kasin, která přijímají všechny hráče, je špatně regulována držiteli licencí se sídlem na Curacau nebo Kostarice. V těchto oblastech je velmi malý zájem o etické řízení licencovaných kasin, což může vést k masivnímu zneužívání hráčů mezinárodními online casiny bez licence. Právě z tohoto důvodu jsme provedli veškeré filtrování za vás, abychom vám poskytli online provozovny, které si v oboru vybudovaly renomované jméno a které se pyšní prvotřídními službami a etickými postupy.

V rozhodčím řízení můžete řešit jakýkoliv majetkoprávní spor, tedy nejčastěji klasický spor o zaplacení faktur za dodané zboží, o plnění z kupních a dodavatelských smluv, ze smluv o dílo, o půjčce, mandátních smluv, nájemních, zprostředkovatelských  a dalších smluv, jejichž předmětem je plnění určité hodnoty a kde smluvní strany jsou v rovnocenném smluvním vztahu.

Mezi hlavní výhody a zásady rozhodčího řízení vedeného naší společností patří:

RYCHLOST

- po podání žaloby k naší společnosti okamžitě reagujeme na procesní návrhy stran a  naším cílem je v souladu s naším Jednacím řádem vydání rozhodnutí ve věci samé v co nejkratším možném čase (v ideálním případě do 21 dnů od podání žaloby).

EFEKTIVNOST

- proti rozhodnutí rozhodce není přípustný opravný prostředek. Případný návrh na zrušení rozhodčího nálezu může být podán u okresního soudu pouze z taxativně vymezených důvodů stanovených zákonem o rozhodčím řízení (zák. č. 216/1994 Sb.)

ÚSPORNOST

- oproti klasickému soudnímu řízení je rozhodčí řízení zprostředkované naší společností až o 50% levnější. Čím vyšší je hodnota projednávaného sporu, tím vyšší je potom úspora stran. 

Poplatek za zahájení řízení u naší společnosti činí 3% z hodnoty předmětu sporu.

NEFORMÁLNOST

- řízení je v zásadě vedeno pouze písemně, jen vyžaduje- li to povaha sporu či jiné okolnosti, nařizuje rozhodce ústní jednání. Odpadá tak nutnost znalosti obsáhlých procesních předpisů, kterými je svázáno klasické soudní řízení a v neposlední řadě jsou strany ušetřeny stresující osobní konfrontace s protistranou. Rozhodce směřuje  bez zbytečných průtahů a formalit k vydání rozhodnutí ve věci samé.

OKAMŽITÁ VYKONATELNOST

- rozhodčímu nálezu je platnými právními předpisy České republiky a rovněž mezinárodními úmluvami přiznáván statut exekučního titulu, na základě kterého může oprávněná strana vést výkon rozhodnutí na majetek dlužníka.

Rozhodčí společnost, s.r.o. organizuje, zprostředkovává a kompletním administrativním servisem zajiš?uje rozhodčí řízení pro všechny subjekty, kteří se rozhodnou využít jejích nadstandardních  služeb. Současně vede seznam nestranných rozhodců pocházejících z řad zkušených právníků specializujících se na oblast obchodního a občanského práva a z tohoto seznamu jmenuje vždy pro konkrétní spor rozhodce v souladu s Jednacím řádem společnosti.

Řízení organizované a zašti?ované naší společností je zárukou kvalifikovaného a nestranného rozhodování Vašich sporů v extrémně krátkém čase.

Pro případ jakýchkoliv dotazů, informací a připomínek nás můžete kontaktovat na těchto telefonních číslech nebo emailové adrese.