Slušně a spravedlivě PhDr. - Jaromír Jermář, historik a politik, senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko

Jaromír Jermář (aktuálně 67 let) představuje českého politika a historika, který aktuálně žije v obci Klášter Hradiště nad Jizerou. PhDr. Jaromír Jermář se narodil 2. října 1956 v Praze a vystudoval střední ekonomickou školu v Mladé Boleslavi, ve které nalezneme online kasina za české koruny a mj. také online casino s českou licencí. Ve svých studiích následně pokračoval na Filosofické fakultě v rámci Univerzity Karlovy v Praze.

Titul PhDr. získal v roce 1983 a od roku 1980 pracoval jako historik a etnograf v mladoboleslavském muzeum. V roce 2005 se poté stal krajským zastupitelem a následně během roku 2006 senátorem za obvod Mladoboleslavska a Turnovska za Českou stranu sociálně demokratickou. 

Svého předchůdce Jaroslava Mitlenera, který na této pozici do této chvíle setrvával, tak následně vystřídal a ve funkci setrval až do roku 2018, ve kterém již nadále nekandidoval a odešel do důchodu. Nástupcem Jaromíra Jermáře se poté stal Raduan Nwelati, který je českým politikem a lékařem a ve funkci senátora pro obvod č. 38 Mladá Boleslav setrvává dodnes.

Začátek funkce senátora

Během října roku 2006 se stal senátorem v rámci obvodu Mladoboleslavska a Turnovska, kdy reprezentoval Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD). V listopadu téhož roku se poté stal místopředsedou senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ve volbách do senátu v roce 2018 své místo senátor poté neobhajoval, což prozatím ukončuje jeho funkci senátora do data 20. října 2018.

ČSSD se řadí mezi středolevicové sociálnědemokratické politické strany. Tato strana vznikla již v roce 1877, přičemž se tak jedná o nejstarší českou politickou stranu. Toto hnutí navazovalo na dělnické hnutí, které bojovalo za vznik moderních sociálně spravedlivých států. Největší popularitu a voličskou základnu začala tato strana přijímat na přelomu 19. a 20. století. Po roce 1989 poté byla strana obnovena ze sloučení s komunistickou stranou během komunistického režimu a převratu během února 1948. ČSSD nadále však působila v exilu v Londýně.

Politická činnost přehledně

V této sekci si můžete přehledně prohlédnout politickou činnost p. Jaromíra Jermáře, která je seřazena od nejnovější činnosti po tu nejstarší. V seznamu je možné přehledně vidět všechny politické pozice, které p. Jaromír Jermář zastával.

 • Od října 2006 se Jaromír Jermář stal senátorem Parlamentu České republiky / 28. listopadu 2006 si převzal osvědčení o zvolení senátorem.
 • následovala pozici místopředsedy v senátorského klubu České strany sociálně demokratické,
 • poté taktéž pozice místopředsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a následně taktéž členem Podvýboru pro státní vyznamenání.
 • Od roku 2000 zastupitel Středočeského kraje, po zvolení do Senátu PČR rezignace na post krajského zastupitele /leden 2007/.
 • Od roku 1993 člen ČSSD - čtvrté volební období člen Zastupitelstva obce Klášter Hradiště nad Jizerou (první volební období místostarosta).
 • V letech 1981 - 1990 člen KSČ.

Hlavní zájmy

Mezi hlavní zájmy p. Jermáře spadá činnost Československý legií během první světové války, historie vystěhovalectví a následně také regionální historie. Na tato témata publikoval mnoho různých článků. Nejspíše nejznámějším pořadem je poté rozhlasový pořad „Boty toulavý”, kdy seznamoval posluchače s historií jednotlivých obcí v regionu Mladoboleslavska.

Zájemce o historii poté mohou potěšit knihy jako:

 • 650 let obce Ptýrov - vydané v roce 1995
 • 850 let Kláštera Hradiště nad Jizerou - vydané v roce 1994
 • Bílá hlína - vydané v roce 2018
 • Klášter Hradiště nad Jizerou včera a dnes - vydané v roce 2014
 • Historie Bílé Hlíny: 275 let obce - vydané v roce 1987
 • Historie Kláštera Hradiště nad Jizerou - vydané v roce 1994

Jelikož v roce 2018 do Senátu nekandidoval, začal se věnovat opět historii v rámci Muzea Mladoboleslavska. V současné době se i nadále p. Jermář věnuje publikační a badatelské činnosti, avšak pouze příležitostně, přičemž mezi jeho žánry spadá především literatura česká a naučná, cestopisy a místopisy či historie.

O PhDr. Jaromíru Jermářovi píše ve své knize Lexikon současných českých historiků Jaroslav Pánek a Petr Vorel, kteří tak tímto dílem sdružují významné české historiky. 

Další činnosti

Mezi další činnosti a členství poté můžeme zařadit u PhDr. Jaromíra Jermáře například následující organizace:

 • Hasičský dobrovolný sbor Klášter Hradiště nad Jizerou
 • Československá obec legionářská - Jednota Mladá Boleslav (neziskový, nepolitický a obecně prospěšný spolek, který sdružuje veterány československého zahraničního a i domácího odboje z období 2. světové války nebo také armádní veterány)
 • Spolek rodáků a přátel Turnova
 • Obec baráčníků v Klášteře Hradišti nad Jizerou (organizace, která dodržuje tradiční staročeské zvyky a tradice)
 • Společnost přátel Lužice - pobočka Bílá Hlína
 • Národopisná společnost České republiky
 • Český svaz cyklistiky - oddíl Lugano Mladá Boleslav

Můžeme tak vidět, že pan Jermář se zapojuje do mnoha organizací, které mají své působení v okolí nebo přímo v jeho rodišti. 

Důvody vstupu do politiky

V politice působil PhDr. Jaromír Jermář z několika důvodů. Jednak především proto, že chtěl změnit politiku jako takovou a přiblížit její fungování lidem. Dle jeho slov by měla být politika prospěšná, otevřená a co možná nejvíce blízká lidem. 

Společně s tím ctil a v současné době také nadále ctí hodnoty svobody, demokracie a solidarity. Jedním z cílů jeho politické kariéry pak bylo snížení a co možná nejvýraznější eliminace korupce a klientelismu (dohoda ve společnosti, která obsahuje ochranu neboli protekci vybraných členů celku či poškozování zájmů ostatních subjektů). Díky historii se poté zaměřuje na vyvarování chyb z minulosti a naše ponaučení z nich v budoucnosti.

A jaké jsou tedy důvody vstupu do sociální demokracie? PhDr. Jaromír Jermář uvádí především, že tato strana vychází z ideálů osvícenství a francouzské revoluce, která nastala v roce 1789 a řídila se heslem „Volnost, rovnost, bratrství!” Z těchto ideálů poté vycházeli nejenom českoslovenští legionáři, První republika, ale taktéž právě výše zmiňovaná strana sociální demokracie se zkratkou ČSSD - p. Jermář chtěl tyto ideály v rámci této strany i nadále rozvíjet.

Dalším důvodem vstupu do politiky byl jeho praděda a děda. Praděda byl členem již od roku 1890, děda jménem František Jermář pak od roku 1913. Ten byl taktéž čs. legionářem. Vstup a následování těchto hodnot tak představovalo pro Jaromíra Jermáře rodinnou tradici.

Sociální demokracii si poté taktéž zvolil z důvodu následování rodiny Tomáše Garrigue Masaryka, bývalého prezidenta Československa, státníka a pedagoga, jehož manželka celým jména Charlotta Garrigue Masaryková, literátka a feministka amerického původu, byla taktéž členkou sociální demokracie.