Podmínky a pravidla

Vítejte v NejlepsiCeskaCasina!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti K2 IGaming Partners, které se nacházejí na adrese https://nejlepsiceskacasina.com/.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že s těmito podmínkami souhlasíte. Nepokračujte v používání NejlepsiCeskaCasina, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Soubory cookie:

Tyto webové stránky používají soubory cookie, které pomáhají přizpůsobit vaše online zážitky. Přístupem na NejlepsiCeskaCasina jste souhlasili s používáním požadovaných souborů cookie.

Soubor cookie je textový soubor, který na váš pevný disk ukládá server webové stránky. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jednoznačně přiřazeny a mohou být čteny pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely, abychom mohli provozovat naše webové stránky. Máte možnost volitelné soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Existují některé povinné soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože fungují vždy. Mějte prosím na paměti, že přijetím povinných Souborů cookie přijímáte také Soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby na našich webových stránkách používáte, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našich webových stránek.

Licence:

Pokud není uvedeno jinak, K2 IGaming Partners a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na NejlepsiCeskaCasina. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z NejlepsiCeskaCasina je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • kopírovat nebo znovu publikovat materiál z NejlepsiCeskaCasina.
 • prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z NejlepsiCeskaCasina.
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z NejlepsiCeskaCasina
 • Redistribuovat obsah z NejlepsiCeskaCasina

Tato smlouva začíná platit dnem jejího podpisu.

Části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Společnost K2 IGaming Partners nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti K2 IGaming Partners, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osoby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese společnost K2 IGaming Partners odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.

Společnost K2 IGaming Partners si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete se a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
 • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete společnosti K2 IGaming Partners nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich Komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah:

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online katalogů mohou odkazovat na naše Webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na Webové stránky jiných podniků uvedených v seznamu; a
 • Celosystémově akreditované podniky s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro získávání finančních prostředků na dobročinné účely, které nesmí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na Webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkazy od následujících typů organizací:

 • všeobecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
 • komunitní stránky dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • distributoři online adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o odkazy od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění hypertextového odkazu kompenzuje nepřítomnost společnosti K2 IGaming Partners; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem odkazovat na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu K2 IGaming Partners. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vaší stránky, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat následujícím způsobem:

 • Použitím názvu naší společnosti; nebo
 • použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti K2 IGaming Partners ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které budou vzneseny na vašich Webových stránkách. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Výhrada práv:

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše Webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a zásady odkazování. Trvalým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami odkazování a budete se jimi řídit.

Odstranění odkazů z našich webových stránek:

Pokud na našich webových stránkách naleznete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezajišťujeme, aby informace na těchto webových stránkách byly správné. Nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost, ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo aby materiály na nich byly aktualizovány.

Zřeknutí se odpovědnosti:

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Žádné z ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na:

 • omezuje nebo vylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
 • vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.