Jaroslav Zeman: senátor, politik a starosta

Jaroslav Zeman je český senátor, politik, ale také úspěšný podnikatel, který v českém senátu nepřetržitě působí již od roku 2018, kdy byl poprvé zvolen za stranu ODS, dnes je Zeman součástí hnutí Starostové pro Liberecký kraj a ve zvoleném mandátu do roku 2024 působí jako senátor. Podívejme se nyní v kostce na život, politickou kariéru a směr tohoto senátora a starosty. 

Život a kariéra 

Jaroslav Zeman se narodil v roce 1959 v Jablonci nad Nisou, kde strávil většinu svého nejen osobního, ale také kariérního života. Právě zde například vystudoval uměleckoprůmyslovou střední školu a poprvé se zde stal senátorem a to v roce 2012. Velkým středem zájmu pro Zemana bylo také lyžování, kterému se za ČSSR věnoval závodně a působil také jako vlekař a v roce 2012 usiloval o propojení sjezdovek mezi Špičákem a Desnou pro vytvoření vůbec největšího lyžařského areálu, dostupného v České republice. 

Kromě Jablonce nad Nisou se pro Zemana stalo důležitým místem také Albrechtice, kde je možné najít mnoho přírodních a kulturních krás, kterým nechybí ani automaty za peníze pro skvělou zábavu. To, jakým způsobem se město prezentuje má pro Jaroslava Zemana ještě důležitější význam, právě zde totiž působil jako zastupitel obce od roku 2002 a posléze jako starosta od roku 2006. 

Starosta Jaroslav Zeman 

Albrechtice v Jizerských horách je obec, které se nachází v libereckém kraji a je to místo plné krásné přírody a kultury. Právě zde je působí Jaroslav Zeman od roku 2006 až do současnosti (v době psaní článku) jako starosta a zaměřuje se nejen na rozvoj obce, ale také udržení jejího odkazu. 

Tak je tomu například a podnikem TOFA (zde například působil již od 80. let jako zaměstnanec a později se zde stal také ředitelem). Zeman přímo apeloval na privatizaci podniku a jeho udržení pod českým vedením místo německým. TOFA byla společnost původně založená v roce 1958 a zaměřovala se na tradiční českou výrobu dřevěných a papírových hraček. 

Jako starosta se zaměřuje také na revitalizaci přehrady Bílé Desné, která je uměle vybudovaným vodním dílem v Jizerských horách, dokončeným původně již v 19. století. Nicméně rozsáhlé povodně, na které je tato oblast náchylná, si vyžádaly rozsáhlou revitalizaci, která byla dokončena v roce 2016 a Jaroslav Zeman tím apeluje na růst turistického toku v Jizerských horách, kde vzniká za posledních deset let hned několik nových projektů. 

Jedním z jeho dalších osobních projektů je vytvoření Muzea výroby hraček ve společnosti DETOA, kde je možné se seznámit s více než 100letou tradiční české výroby hraček, která má své důležité místo nejen v české, ale také mezinárodní historii.  Právě o zachování této tradice se Zeman hojně angažuje a apeluje na důležitost zachování tradic. 

Politická kariéra 

Jak dostupné bude ceske mobilni casino, jakým způsobem se přistupuje v ekologickým zásadám nebo sazbám DPH, to vše mohou ovlivnit politici nejen ze senátorského křesla a těmto a mnoha dalším aspektům politického sféra v České republice se věnuje Jaroslav Zeman již od roku 2002, kdy vstupuje na politickou scénu jako člen ODS. V roce 2006 byl posléze zvolen starostou a v této funkci zůstává dodnes. 

Jeho politický kariéra se rozšířila do senátu České republiky, kam byl poprvé za ODS zvolen v roce 2012. V roce 2018 byl poté opět zvolen ve volbách a v senátu působí do současného mandátního období. Zeman byl členem ODS do roku 2019 kdy ze strany odešel a na nějakou dobu byl Trikoloře odkud se přesunul do hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) kde působí dodnes. 

Práce v senátu ČR 

Práce Jaroslava Zemana v senátu České republiky je různorodá a za své dlouholeté působení se vyznačuje různorodými postavením. V prezidentských volbách z roku 2018 například veřejně podporoval Miloše Zemana a netají se ani svou náklonností vůči Donaldu Trumpovi nebo podpoře sankcí vůči Rusku. Podívejme se ale na některé nejnovější zákony, které svým senátorským hlasem v podlecních letech Jaroslav Zeman podpořil. 

Zákony a politické dění s hlasem Jaroslava Zemana v senátu České republiky 
Zákonodárství je Jednou z nejdůležitějších prací, kterým se senátor v rámci české politické scény věnuje a udává směr jakým se bude vyvíjet nejen česká ekonomika, ale také například Česká společnost a její zásady. Zejména v výměnou vlády v parlamentu od posledních voleb přichází do české společnosti mnoho zákonodárných změn, kterým se senát věnoval v posledních měsících, zejména ve spojitosti s tzv. úsporným balíčkem. 

Mezi zákony a návrhy pro změny zákonů, pro které Jaroslav Zeman hlasoval, spadají například následující: 

 • Balíček pro boj proti převaděčství 
 • Návrh směrnice Rady, kterou se vytváří daňový systém ústředí pro mikro, malé a střední podniky a mění směrnice
 • Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb
 • Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Během svého působení dále Jaroslav Zeman pracuje také jako navrhovatel zákonů a to zejména s ohledem na novelizaci vybraných zákonů nebo úprav. Mezi lety 2013 a 2021 tak do jeho návrhů spadají následující zákony: 

 • Zákon o pobytu cizinců na území ČR - senátní návrh (2021)
 • Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh (2014)
 • Zákon o silničním provozu (2018)
 • Zákon o odpadech (2014) 
 • Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh (2014)
 • Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení (2013) 

Již během svého působení v ODS bylo pro Jaroslava Zemana důležité sociální zastání, nicméně mezi jeho razantní rétoriku patří nutnost zvýšit zájem o pracovní činnost - zejména ve skupinách potýkajících se s chudobou. V roce 2011 získal za svou činnost v oblasti cestovního ruchu a podnikatelství ocenění nejlepšího podnikatele za liberecký kraj. 

Jaroslav Zeman v současnosti 

V současné době se Jaroslav Zeman věnuje své práci nejen jako senátora v České republiky za stranu hnutí zelených, ale také starostování v obci Albrechtice. Dále je například členem správní rady v obecně prospěšné společnosti JIZERSKÁ, o.p.s. nebo členem statutárního orgánu společnosti DETOA Albrechtice s.r.o.. Právě jeho práce v DETOA se věnovala největšímu množství pozornosti v covidovém období, kdy podniky se zaměřením na rekreaci, sportovní aktivity a ubytování čelili největšímu tlaku.