Kamarádi Matta a Hurryho

Kamarádi Matta a Hurryho představuje občanské sdružení, které je nestátní a neziskovou platformou. Cílem tohoto sdružení je zkvalitnit vzdělávání a podpořit myšlenku státní maturity způsobem, který přispěje k zefektivnění studia.

Jedním z hlavních cílů tohoto sdružení je pomoci školám, žákům a učitelům k úspěšnému průchodu maturitní zkouškou. Mezi další aktivity poté patří zpracovávání odborných komentářů a analýz, přičemž součástí jsou také různé další projekty, které připraví studenty na zkoušku a zvýší úspěšnost jejich průchodu tímto náročným obdobím a celou zkouškou.

Výsledky sdružení Matt a Hurry

Matt a Hurry zveřejňuje výsledky maturitních zkoušek, přičemž podle slov organizace na některých typech středních škol nezvládne na první pokus maturitu až polovina studentů. Neúspěšnost v matematice je pak i v současných letech příliš vysoká - dosahuje totiž až 25 %. U německého jazyka poté bývá úspěšnost ještě nižší. Maturita tak pro některé může být jako sázka do loterie(bingo online), kterou si lze vyzkoušet na nové casino jako např. Kajot casino.

Na některých školách poté neodmaturuje napoprvé až jedna třetina studentů. Je tak hlavním cílem programu tohoto sdružení, aby statistiky dokázala zvýšit a školám i studentům pomoci s maturitní zkouškou a také přípravou na ní.

V roce 2012 zveřejnil Matt a Hurry žebříček maturitních výsledků až 361 škol, které nabízejí maturitní obor gymnázium. O týden později poté vyšly žebříčky a výsledky dalších odborných škol, které byly rozřazeny až do 13 skupin podle jejich oborové příslušnosti.

Publikované žebříčky nezahrnují ani výsledky jednotlivých předmětů, ani zkoušek podle jejich odlišných obtížností. Jediné, co je možné v žebříčcích nalézt, je souhrnný seznam škol, který obsahuje data jako neúspěšnost studentů při jejich maturitní zkoušce.

Omezení pro zařazení do tohoto žebříčku je například absence škol, ve kterých nalezneme výsledky pouze několika málo studentů. Matt a Harry tak sestavuje své žebříčky pouze z relevantních škol, ve kterých nalezneme mnoho studentů a jejich výsledky.

Komentáře k žebříčku Matt a Harry

Ze strany Matt a Harry si můžeme k žebříčkům prohlédnout pár komentářů, které uvádí pan Zelený, bývalý ředitel CERMATU. Pojďme si nyní tyto komentáře blíže prohlédnout.

  • Tyto žebříčky by neměly odrážet kvalitu sledovaných škol. Jsou pouze informací o výsledcích studentů v rámci jejich jednorázové zkoušky. Žebříčky pouze ověřují zčásti to, co by měla škola studentům dát nebo jim dala. Výsledky nevypovídají nic o přidané hodnotě školy nebo její kvalitě.
  • Kvalita školy je vždy relevantní a subjektivní pro každého studenta. Tento pojem tak nelze označit za objektivní, jelikož pro každého znamená kvalita něco trochu jiného. Nelze tak vytvořit univerzální kvalitu školy, ale pouze hovořit o hodnotě, kterou daná škola studentům předává vybranými konkrétními formami.
  • I když se jedná o profesionálně a co možná nejvíce korektně zpracované žebříčky, nejedná se o dokonalou korektnost.

Pan Zelený tak doporučuje přihlédnout na žebříčky s vlastní nastavenou vahou, kterou jim každý čtenář položí a kterou si podle každého zaslouží. Maturitní zkouška je pouze zlomkem toho, co by měla škola studentům dát a poskytnout. Při vypracování žebříčků taktéž není známa vstupní úroveň studentů. Je také náročné se bavit o výše zmíněné přidané hodnotě, kterou škola dokáže studentům dát. Nelze tak usuzovat, že škola na dvacátém místě je lepší než ta na šedesátem.