Protikorupčný pochod: příběh českých poslanců a jejich nekonečných slibů

Boj s korupcí, nekalou soutěží a zneužíváním vlastní pravomoci je v České republice zdá se nekonečným soubojem. Také proto vzniká celá řada projektů, která se zaměřuje na to, jakým způsobem jsou schvalovány zákony v České republice a zda jsou nejen férovými přístupy k novelizaci legislativ, ale také na to, zda se rodina nebo přátelé v okolí politika nenabaží právě z nových změn tak jako tomu bylo například při první novelizaci exekutorského zákona. Nejen zákon se podrobně dívá na tyto novelizace, ale také na jejich nedostatky. 

Problematika neveřejných smluv a zakázek 

Asi někdy říkáte, při požadování určité služby ať už se jedná o úklid nebo jakékoliv jiné, Proč má firma pouze možnost vyžádání kalkulace, a nikoliv zveřejněný ceník. Tak je toto je součástí toho, že se nemusí veškeré smlouvy zveřejňovat a jsou zejména mezi veřejnými zakázkami, ale také obchodními smlouvami, skrytá místa, která jsou ornou půdou pro jejich upravování nebo dokonce pro korupční podvody. Je to tedy mnohem složitější než si zjistit, jaká online casina s licenci jsou pro hráče nejvýhodnější – to je veřejně dostupnou informací. 

Podle projektu Nejen zákon se ve veřejném sektoru pohybují smlouvy s objemem 4,8 miliardy korun, které nejsou veřejné, a tedy není jasné, zda jsou adekvátně nastavené. Mezi takové smlouvy patří například 221 miliardová smlouva na letecké muzeum v Mladé Boleslavi, jejíž obsah je běžnému občanovi zcela skryt. Jednotlivé smlouvy a jejich zveřejnění přímo podporuje férovou cenovou politiku a tím může přispět k tomu, že se celkově ceny za služby a produkty zlevní zvýšením konkurenceschopnosti. 

Úleva pro úředníky, politiky i občany 

Novelizace zákona v rámci, kterého bude nutné vkládat smlouvy do registru veřejných zakázek a smluv poskytne úlevu nejen občanovi, který si může veškeré tyto informace ověřit a mít tak větší transparentnost a důvěryhodnost vůči veřejným zakázkám, ale také pro politiky a úředníky. Zejména z politické stránky je pro starosty a více starosty nebo jiné výkonné činitele nejdůležitější mít důvěru občanů, a to poté zejména v regionech, ve kterých pro ně lidé volí. 

Nicméně u mnoha veřejných zakázek, a to zejména těch financovaných z veřejného rozpočtu, Může tato důvěryhodnost kolísat právě na tom, že některé veřejné zakázky a jejich přesné financování nejsou veřejně dostupnou informací. Například velká zakázka z veřejných financí - 826 milionů Kč – Smlouva na likvidaci odpadu v Praze, výrazně snížila důvěryhodnost tehdejšího vedení města Prahy a podobně tomu je také u pokut, tu dostala například Praha 10 a to v hodnotě 100 000 Kč. Veřejné smlouvy však tento aspekt mohou výrazně napravit. 

Jak to pomůže úředníkům? 

Pokud se podíváme na to, jakým způsobem se hodnotí nejlepší české online casino, můžeme jednoduše najít online přehledy, recenze a kompletní srovnání – tímto je pro hráče jednoduché, najít si pro sebe to pravé. Centrální registry jsou velmi často odpovědí na zjednodušení a zefektivnění nejen dostupnosti informací, ale také práce pro ty, kteří na centralizaci a administrativě pracují a sem přichází na řadu právě úředníci, kteří se veřejnými zakázkami a jejich zveřejňováním zabývají. Těm to pomůže zejména tím, že: 

  • Mohou jednoduše dohledat smlouvy jiných úředníků 
  • Centralizovaný registr se stane přehlednějším 
  • Elektronizace umožní transparentnost faktur a smluv 
  • Investiční mapy měst a obcí pomohou s analýzou, přehledem a zodpovídáním dotazů 
  • Jednání zastupitelstev se zjednoduší 

Co se zveřejňuje a co ne – otázka osobních údajů 

Velkou otázkou ve věci jakéhokoliv centrálního a veřejného registru je vždy nejen to jaké informace budou zveřejněny, ale také co to znamená nejen pro osobní údaje, ale také v případě podnikatelských subjektů pro obchodní tajemství. Také na to novelizace tohoto zákona pamatuje a je možné se podívat na tento krátký přehled: 

ZVEŘEJŇUJE SMLOUVY NEZVEŘEJŇUJE SMLOUVY
Státní, krajské a obecní subjekty  Prodej majetku 
Zdravotní pojišťovny  OSVČ v rámci podnikání 
Český rozhlas, Česká televize  Formulářové smlouvy 
Státní fondy  Autorské a umělecké smlouvy 

Otázka osobních údajů a obchodního tajemství 

Zákon samozřejmě pamatuje také na to, že jsou velice důležité osobní údaje a obchodní tajemství pro úspěch podnikatelského subjektu také proto zákon umožňuje začernění vybraných údajů, včetně principu obchodního tajemství a tím zaručí, že smlouva a její zveřejnění zůstane nejen v platnosti v souladu s transparentními zásadami, ale také bude zároveň chráněn podnikatelský subjekt a jakékoliv fyzické nebo právnické osoby. Zároveň je možné tyto údaje nebo jakékoliv jiné náležitosti nově zveřejněné smlouvy kdykoliv do 3 měsíců od zveřejnění upravit.