SEZNAM HRADŮ A ZÁMKŮ V ČR

Hrady tvoří v České republice obrovskou součást kultury a státního dědictví. V tomto článku si představíme seznam hradů a zámků, které můžete navštívit a které vás mohou uchvátit svou historií. Turistika po hradech se aktuálně řadí na přední příčky společně s tou kasinovou, díky které budete moci vyzkoušet hrací automaty za peníze nebo v rámci online platforem pak poker online za peníze.

Pojďme si nyní již představit samotné nejznámější hrady v ČR. V případě, že by vás některý z nich zaujal, doporučujeme dané místo navštívit, jelikož má bezpochyby co nabídnout a návštěvníci se mohou o dané stavbě a její historii dozvědět mnoho nového. 

Ať už tedy hledáte tipy na skvělý víkend, nebo se o historii hradů do detailu zajímáte, v České republice se rozhodně nudit jen tak nebudete. 

Hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát představuje jeden z nejstarších a nejvýznamějších hradů, které můžete v současné době v České republice navštívit. Jeho poloha představuje významný strategický bod, jelikož se celá stavba tyčí na skalnatém pahorku ve Středočeském kraji. Zpočátku sloužil tento hrad jako lovecký, přičemž jej nejvíce využívala knížata nebo králové.

Po nástupu Habsburků sloužil hrad Křivoklát poté jako vězení, přičemž mezi slavné vězně můžeme zařadit například Otu II. Olomouckého, Jindřicha ze Šumburku nebo třeba Karla IV.  

Ve středověku tato stavba zažila také nespočet požárů, které se na Křivoklátě vyskytly například v letech 1422, 1597 nebo třeba 1826, a taktéž mnoho různých prodejů, které předávaly vlastnictví hradu.

V současné době se návštěvníci mohou setkat s různými okružními prohlídkami. Ta první se zaobírá hradním palácem, což lze označit jako jeden z hlavních klenotů hradu. Druhá poté zahrnuje gotický palác a k dispozici je poté taktéž prohlídka celým hradem nebo na hradby.

Křivoklát je známý pro své kulturní akce a také natáčení známých a tradičních filmů, jako jsou například Tři veteráni, Kletba bratří Grimmů nebo třeba jedna část z trilogie Jan hus. 

Zámek Slavkov

Zámek Slavkov se svou polohou na Moravě řadí mezi nejstarší panská sídla v této části České republiky. Jedná se o barokní zámek, který vybudoval v 13. století rod Kouniců. 

K dispozici je taktéž hned několik prohlídkových okruhů, mezi které se řadí například Sál předků, Historický sál nebo Zámecká kaple. Návštěvníci si tak mohou přesně vybrat téma prohlídky, které je zajímá nejvíce.

Pro děti jsou k dispozici kostýmy k zapůjčení, přičemž se následně mohou vžít do role vyšetřovatelů v rámci příběhu se záhadou. Tento příběh je inspirovaný skutečnou událostí, která jim poté blíže přiblíží význam rodu Kouniců a jejich přínos do Evropy.

K dispozici jsou na tomto zámku také svatební obřady, o které má každým rokem zájem až přes 1000 snoubenců.

Hrady a zámky jižní Morava

Na jižní Moravě je možné se setkat s opravdu mnoho krásnými zámky a hrady, mezi kterými nalezneme například zámek Valtice, zámeček Rendez-vous, Janův hrad, známý Lednicko-Valtický areál nebo třeba zámek Litomyšl.

V rámci tohoto článku si blíže popíšeme zámek Valtice, který se řadí mezi české unikáty. Tato barokní stavba je populární turistickou atrakcí, přičemž v roce 1996 byl hrad přidán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v rámci Lednicko-valtického areálu.

Původem se jednalo o gotický hrad, který však byl architekty, malíři a sochaři přestavěn do barokní architektury. Od roku 1530 po dobu cca 400 let sloužil jako knížecí sídlo rodu Lichtenštejnů, přičemž v současné době je ve státním vlastnictví. 

K dispozici je až 21 místností, která obsahují opravené sály a expozice. Na zámku jsou taktéž vystavena nejlepší vína z oblasti.

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov se nachází v krajině u města Mohelnice, přičemž se jedná o hrad ze 13. století. Během středověkého období se v jeho vlastnictví vystřídaly české i moravské rody. Do současné romantické podoby byl hrad přestaven na přelomu 19. a 20. století. Od roku 1964 byl poté prohlášen kulturní památkou. 

Bouzov je poté taktéž otevřen veřejnosti, která může navštěvovat jeho prostory nebo dokonce i věže. Na hradě se taktéž natáčelo mnoho různých filmů, mezi kterými nalezneme tradiční pohádky jako O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo Arabela. 

Co se týče vybavení tohoto hradu, návštěvníci zde naleznou plnou výbavu. K dispozici je tak např. hradní zbrojnice, gotický sálnebo třeba novogotická kaple, která nabídne oltář a náhrobní kameny.

Jednou z nejoblíbenějších návštěv je prohlídka hlásné věže, která nabídne široký rozhled do okolí hradu, vesnice Bouzov a překrásné krajiny.

Hrad Buchlov

Jeden z nejstarších hradů nalezneme u Buchlovic severozápadním směrem, přičemž stavba je viditelná na vysokém kopci, který se tyčí nad touto obcí. Výstavba započala v první polovině 13. století a založení hradu připadalo na českého krále, který pro jeho účel vybral obrannou pevnost a správní středisko.

K dispozici jsou aktuálně přenádherné kolekce například s deskovými malbami, barokní rodovou galerií, zbrojnicí, sbírkami cestovatelů nebo třeba egyptskou mumií. Návštěvníci mohou spojit prohlídku hradu taktéž s návštěvou kaple sv. Barbory, která nabídne hrobky majitelů. 

Děti poté zcela jistě uvítají dětský okruh, který si mohou užívat s průvodcem a doprovodem. Mimo tuto prohlídku je poté dostupné velké množství dalších prohlídek, které zahrnují první i druhé nádvoří nebo prohlídku bez průvodce.

Hrad Kost

Český ráj nabízí opravdu mnoho skvostů a jedním z nich je právě hrad Kost. Tento hrad patřil k jedněm z nejvýznamnějších středověkých hradů, který se nacházel v České republice. Umístění hradu je cca 18 km od města Jičín. Jméno Kost je poté často založeno na legendě, že hrad nebyl nikdy nikým dobyt, jelikož byl stejně tvrdý jako kost.

K dispozici jsou pro uživatele aktuálně 4 prohlídkové okruhy, které si můžete vybrat jak podle konkrétního tématu, tak i délky - rod Kinských, středověká mučírna, poté spojený okruh Kinských a mučírna a jako poslední si lze vybrat zkrácený okruh. 

V letech 2019 až 2022 prošel hrad obrovskou rekonstrukcí, jejíž cílem byla stabilizace podloží a odvodnění areálu. V určitých částech hradu byla taktéž nutná rekonstrukce zdí. Během těchto nutných oprav se podařilo nalézt několik zajímavostí, které by jinak mohly zůstat skryté a mezi kterými nalezneme například základy obranné věže. Zjistilo se taktéž, že je hrad o 100 let starší, než se původně předpokládalo.

Hrad Pernštejn

Moravský hrad Pernštejn představuje obrovské lákadlo pro turisty z blízkého i vzdáleného okolí. Za celou svou historii pak nebyl tento hrad dobyt. 

Návštěvníci se mohou setkat s mnoha různými trasami, které si k prohlídce lze vybrat. Standardní trasa nabízí cca jednu třetinu celého hradu, přičemž je možné si taktéž objednat speciální prohlídku, která disponuje výkladem o historii rodu Pernštejnů nebo ukázkou interních prostor. Další trasa poté může návštěvníkům blíže popsat historii hradu nebo návštěvu sklepů či podkroví hradu. Jednou z dostupných tras je poté taktéž prohlídka věže. 

Čím je hrad Pernštejn zajímavý je taktéž okrasná zahrada, která byla v 19. století rozšířena o čínský pavilon, turecké lázně či obelisk. Tuto zahradu si taktéž lze prohlédnout v rámci prohlídky, nicméně vychutnání si zahrad v rámci procházky je taktéž velmi relaxující. V obou případech je však nutné zaplatit vstupné.

Hrad Veveří

Nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky je možné navštívit hrad Veveří, který byl vystaven již na přelomu 12. a 13. století. Hrad nabídne úžasný výhled či zajímavé expozice, ale v současném roce taktéž například opravený most, na kterém je možné nalézt sochy světců.

Dostupná je jak prohlídka celého areálu, tak i výstavy Lev a orlice či Moravští Lucemburkové a jejich hrad, přičemž dostupné poté jsou dva návštěvnické okruhy - Apartmá prince Vasy a Stavebně-historický vývoj hradu Veveří.

České hrady a zámky

České hrady nebo zámky mohou skvěle přiblížit historii území České republiky a návštěvníkům popsat české a moravské dějiny. Na území ČR se v současné době nachází něco okolo 1 000 hradů a zámků, což z naší země činí první s nejvíce hrady na světě. O vlastnictví hradů a zámků se stará Asociace majitelů hradů a zámků. Tato asociace se stará co možná nejvíce o zachování těchto staveb a především poté o jejich obnovu.

slot image

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn lze označit jako jeden z nejpopulárnějších a nejznámějších hradů v České republice. Toto sídlo císaře Karla IV. bylo ve středověku navrženo jako místo pro uchování korunovačních klenotů, ostatků svatých nebo státních písemností.

Hrad byl založen v roce 1348 a mezi hrady v České republice zaujímá významné a mimořádné postavení. Jeho architektura se řadí do gotického období, přičemž hrad je rozdělen na 4 hlavní částí:

  • předhradí včetně vstupní brány,
  • purkrabství se Studniční věží,
  • vnitřní hrad, 
  • a vnitřek hradu s kaplí sv. Kříže.

Tato mohutná stavba byla vystavena císařem Karlem IV. jako místo pro uložení sbírek svatých relikvií či korunovačních klenotů. Císařský palác sloužil jako obydlí pro Karla IV. a Václav IV. a jejich dvorů. Rozdělení pater hradu poté bylo následující - v prvním patře pobýval dvůr, ve druhém pak samotný panovník.

V prvním patře se pak nachází pokladnice a klenotnice, kde jsou v současnosti vyobrazené předměty z karlštejnského pokladu, včetně Svatováclavské koruny. Přízemí věže, které se často označuje jako Červenka, poté sloužilo jako hradní vězení. 

Co se týče zajímavostí o Karlštejnském hradu, jednou z významných událostí bylo obléhání husity během husitských válek. Ti dokonce otrávili i vodu v potoce, aby hrad dobyli. Ani skrze to se jim však nepovedlo tento hrad dobýt. V roce 1648 poté obsadili hrad švédští vojáci, nicméně ještě v tomto století se poté hrad dostal do rukou českých královen a císařoven. Až v roce 1962 se hrad stal národní kulturní památkou.