Sešity do škol

Sešity ve školách poskytují žákům a studentům každodenní pomocníky, skrze které si zapisují důležité informace, učivo a především poté slouží jako předmět k učení a studiu. Je tak třeba podotknout, že sešity tvoří velmi důležitou složku jejich studia, která je používána každým dnem. Při nástupu do školního prostředí nebo během začátku každého školního roku je tak třeba na sešity myslet - stejně jako zahraniční casina pro české hráče jako Dolly casino začnou nabízet své promoakce.

Žáci aktuálně mají mnoho předmětů, do kterých je třeba mít tyto zápisníky připravené. Ať už se jedná o první třídu základní školy, nebo nastupuje student na střední školu, je třeba disponovat sbírkou nových alespoň dvaceti sešitů. Na základě toho vzniká iniciativa Sešity do škol, kterou organizují Lesy ČR.

Lesy ČR

Lesy ČR spadají do kategorie státní podnik ČR, který byl založen již v roce 1991 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní tohoto podniku bylo a stále je obhospodařování českých lesů. Podnik má své sídlo v Hradci Králové a organizační struktura má celkem 3 stupně. První struktura se skládá z ředitelství, druhá poté ze 7 regionálních pracovišť. Poslední třetí stupeň poté zahrnuje jednotlivé lesní správy, kterých je až 62.

K tomu, aby bylo cíle v podobě obhospodařování lesů dosaženo, má být využita v maximální možné míře tvořivá síla přírody, který zajistí nepřetržitý a vyrovnaný vývoj lesních oblastí. Co se týče ekonomiky podniku, nemá být založena na státních rozpočtu. Lesnické činnosti mají být financovány z vlastních zdrojů.

Mezi hlavní předměty podnikání můžeme zařadit například:

 • hospodaření s lesy, které jsou ve vlastnictví státu a ke kterým mají Lesy ČR právo s nimi hospodařit,
 • hospodaření s nemovitým nebo movitým majetkem, který je ve vlastnictví státu a který byl svěřen k jeho úkolům a podnikatelské činnosti tohoto podniku,
 • činnosti odborného lesního hospodáře,
 • a v neposlední řadě také výkon, který počítá s ochrannou činností v oblasti ploch s lesy a vodními toky.

Můžeme představit také ostatní činností, se kterými se můžeme u tohoto podniku setkat:

 • provádění činností, které zabezpečují optimální plnění všech funkcí lesa prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů,
 • hrazení bystřin nebo správa menších vodních toků nebo vodohospodářských děl,
 • myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářských revírech,
 • vydavatelská a nakladatelská činnost,
 • koncepční a operativní činnost, která směřuje k trvale udržitelnému a především poté zlepšujícímu se stavu lesů,
  nebo třeba práce, které zahrnují uchování genových zdrojů lesních dřevin.

Můžeme si tak všimnout, že podnik Lesy ČR toho mají v režii opravdu mnoho. Společně s projektem Sešity do škol tak přidávají informace a rozšiřují povědomí o správě lesů a především jejich udržitelném rozvoji. Základní údaje nebo aktuality si můžete vždy zobrazit na webových stránkách projektu.

Po celou dobu svého fungování jsou Lesy ČR zařazeny mezi firmy v žebříčku CZECH TOP 100, a to dokonce v první polovině. Značné finance pak putují do imisemi zasažených oblastí v České republice, do obnovy lesních cest a v neposlední řadě pro udržování cest pro pěší nebo cyklo turistiku. V současné době se jedná o podnik, který má nejblíže k orgánům ochrany přírody v České republice. Jeho snahou je tak dodržování režimu, který se zaobírá pro obhospodařování lesů na chráněných územích, kterých se na území České republiky vyskytuje opravdu mnoho. 

Tento státní podnik obhospodařuje okolo 1,2 milionů hektarů lesní plochy. Tato plocha představuje cca jednu šestinu plochy celé České republiky a následně poté cca jednu polovinu plochy českých lesů. Co je taktéž velmi zajímavá informace je, že podnik pečuje o cca 39 tisíc kilometrů vodních toků, které v České republice máme. Tato délka znamená celkem jednu třetinu celkové délky toků České republiky.

Kromě toho obdrželi Lesy ČR osvědčení v systému PEFC. Toto osvědčení bylo uděleno za celou výměru spravovaných lesů a znamená, že podnik Lesy ČR hospodaří v souladu se schválenými standardy, které zahrnují trvale udržitelné hospodaření. PEFC poté představuje mezinárodní, neziskovou a nevládní organizaci, která propaguje udržitelné hospodaření třetích stran. Jedná se o skvělý certifikační systém, který je vhodný pro malé lesní podniky. Sídlo má poté ve Švýcarsku v Ženevě a funguje již od roku 1999.

Iniciativa Sešity do škol od Lesy ČR

Za téměř půl roku se budou moci rodiče a především pak samotní žáci setkat se začátkem nového školního roku. V tomto období začíná také sháňka po sešitech. Z tohoto důvodu vznikla iniciativa Sešity do škol, které organizují Lesy ČR. 

Poslední čtyři roky se tato iniciativa stala jakousi tradicí, se kterou se mohou žáci, ale i učitelé ve školách setkat. Děti a studenty vždy zaujme velmi dobře a přehledně zpracovaný design, který je doplněný o naučné popisky a zajímavé informace. V každém ze sešitů se tak dozví něco nového.

Zájemci se mohou přihlásit o své sešity skrze webové stránky http://www.sesitydoskol.cz/. Lesy ČR v rámci této události rozdají až 254 tisíc sešitů, které jsou vytvořeny v celkem 6 grafických provedeních. Všichni žáci si tak budou moci vybrat ten svůj s ohledem na jeho velikost, šíři a typ listů.

Sešity budou tímto státním podnikem zdarma dopraveny do škol, ve kterých se následně dostanou do rukou žáků. Nebude tak nutné fyzicky chodit do obchodů a pořizovat si sešity jednotlivě. Je taktéž důležité podotknout, že v obchodech nemusíte nalézt potřebné typy či velikosti. 

Jak budou sešity v rámci Sešity do škol vypadat?

Sešity budou vytvořeny nejenom jaké prázdné stránky pro studenty a žáky. Na těchto stránkách totiž bude možné nalézt popisky s tím, jak se samotné dřevo využívá a zpracovává, což může přispět k rozšíření povědomí o lesnickém průmyslu. Popisky budou také zahrnovat jeho zpracování do papírové formy. Dále budou také dostupné další informace, jako například, že lesů v České republice přibývá nebo že nejpozději do dvou let od vykácení se vysadí stromy nové. 

Každá škola má poté nastavený počet sešitů, který je ovlivněn celkovou návštěvností školy a počtem jejích žáků. Přesné počty tak vycházejí z evidence žáků, kterou udržuje ministerstvo školství.

Všechny objednané sešity budou ve školách dostupné na začátku nového školního roku. Díky tomu, že se bude dodávka sešitů přímo do škol, nebudou se muset rodiče o nic dalšího starat a děti si je budou moci vyzvednout přímo v místě jejich školy.